Biologisch

Kwekerij de Bierkreek kweekt 'biologisch'. Dit woord mag niet zomaar worden gebruikt. Of de kwekerij zich biologisch mag noemen wordt bepaald door de Stichting Skal. Deze stichting controleert jaarlijks minimaal 2x of de regels van het 'biologsch kweken' netjes worden nageleefd. Skal geeft daar vervolgens een certificaat voor uit. Dat certificaat kunt u hier inzien.

De Bierkreek is trots op haar certificaat. Het betekent dat er in de eerste plaats, geen chemische middelen worden toegepast. Er wordt organische mest gebruikt in plaats van kunstmest. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn taboe. Het toepassen van bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten zijn de laatste tijd erg in opspraak in relatie tot bijen. Zie de website van groenkennisnet en onze facebook pagina.

lees meer>>

 

Ecologisch

De Bierkreek werkt ook ecologisch. Dat wil zeggen dat ze zoveel mogelijk werkt in samenhang met de omgeving en de natuur. 

lees meer>>

 

Gezond water

Het containerveld kent een gesloten watersysteem: de rozen krijgen alleen regenwater. Water dat niet door de planten wordt opgenomen vloeit terug naar een waterbassin.  

lees meer>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch

SKAL is de organisatie die de biologische landbouw in Nederland controleert en streng toeziet op het gebruik van het EKO keurmerk. De rozen van de Bierkreek gaan bijvoorbeeld ook naar tuincentra die biologisch willen werken en worden zelfs verkocht in supermarken in heel Europa: biologisch. Als het EKO keurmerk er op staat kunt u er van op aan dat het een biologisch geteeld product is. Een product dat dit keurmerk niet heeft, mag niet als 'biologisch' verkocht worden. 

 

Ecologisch

De kwekerij ‘kweekt’ in feite haar eigen natuurlijke bestrijders. Een derde van de kwekerij bestaat uit natuurlijke grasstroken met ruigten en bosschages, afgewisseld met knotbomen, hagen, houtrillen en waterpoelen. Natuurlijke vijanden van soms lastige insecten vinden zo hun leefgebied op en rond de kwekerij. Daardoor krijgen plaaginsecten nauwelijks een kans. Ze worden preventief en niet achteraf bestreden. Overigens is de Bierkreek er van overtuigd dat ook lastige insecten als bijvoorbeeld bladluizen enorm belangrijk zijn. De jonge bladluizen dienen als voedsel voor insecten die ook de lastige trips aanpakken. Met andere woorden: als je de laatste bladluis doodmaakt, krijg je later een probleem met trips. Lees hier meer over nuttige insecten, of kijkt u eens naar het volgende filmpje of deze video.

 

Gezond water

In het waterbasin is een zogenaamde 'Algeastop' geplaatst. Dat is een ultrasoon geluidsysteem waar de algen kapot van gaan. De kwaliteit van dat water is zo goed, dat het personeel er zomers wel eens in zwemt. Een goede waterkwaliteit betekent ook veel watervlooien. Zoveel dat de filters van de pompen verstoptten. Inmiddels zorgt een flinke school rietvoorn er voor dat de hoeveelheid watervlooien niet te groot wordt.