Boerderij

Al in de tijd van Maurits (rond 1600) was de plek waarop nu de kwekerij is gevestigd, bewoond. De plek diende toen als vooruitgeschoven post om IJzendijke te waarschuwen als de Spanjaarden kwamen. Rond de boerderij is nog steeds een gracht zichtbaar die diende als verschansing. Aan de noordkant lag de kreek (de Bierkreek dus).

Het nieuwe woonhuis is gebouwd omstreeks 1900. De schuur is herbouwd in 1908, nadat de oude schuur met al het vee er in op een mistige zondagochtend werd verwoest door brand.

 

Van Isendike tot IJzendijke

Het middeleeuwse Isendike heeft in zijn vroegste tijd, rond het jaar 1000, een zekere agrarische betekenis gehad in het opbloeiende graafschap Vlaanderen. De monniken van de Gentse abdijen speelden een grote rol bij het omvormen van de moerassige veengrond in vruchtbare landbouwgrond. Door enorme overstromingen, vooral in de 14e en 15e eeuw zijn vele dorpen en landerijen verwoest. In de 16e eew begonnen de bewoners het gebied in te dijken. Tijdens de tachtigjarige oorlog ging veel van dit werk weer verloren omdat het gebied grotendeels onder water werd gezet. Maurits stichtte in 1604 het nieuwe IJzendijke en in 1614 werd de Mauritspolder bedijkt. (bron: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, Heemkundige Kring 1979).

 

De Bierkreek

De kreek die dwars door de Mauritspolder en door ons erf loopt, ontstond bij een dijkdoorbraak. Het water sleet een geul in de polder en woelde de zandige ondergrond om. Het zand sloeg neer langs de kreekrand. Dit heet een ´kreekrug´. Op die kreekrug werden boerderijen gebouwd. De plek was en is nog steeds ideaal: de kreekrug ligt hoog, is droog en stevig en bevat zoet water. Dit in tegenstelling tot de slappe kleigrond verderop in de polder. 
De naam Bierkreek is afgeleid van het woord 'baar' of 'beer'. Dat betekent  modder. De rozen zijn alleen te kweken op de zandige kreekrug en niet in de zware klei. Om die reden heet de kwekerij de ‘Bierkreek´.