Biologische rozenteelt

Biologische rozenteelt

Wij gebruiken bij de rozenteelt geen bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen en ook geen bestrijdingsmiddelen tegen onkruid. Het toepassen van bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten, zijn dodelijk voor bijen en andere insecten. Zie de website van groenkennisnet en onze facebook pagina.

De manier waarop wij kweken, wordt biologisch kweken genoemd en is te herkennen aan het Europese logo (zie boven). U herkent dit kwaliteitskeurmerk vooral van gegarandeerd biologisch geteeld voedsel met duidelijkheid over de afkomst. Alleen produkten die dit keurmerk dragen, mogen biologisch genoemd worden!

Een gezonde bodem

De Bierkreek is zuinig op haar bodem. Het bodemleven is onlosmakelijk verbonden met het leven boven de grond. Wij gebruiken organische meststoffen in plaats van kunstmest. Dit zijn meststoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Deze meststoffen hebben als voordeel dat ze langzaam beschikbaar komen aan de planten. Het bodemleven blijft intact, de planten worden niet opgejaagd en groeien op in een natuurlijk ritme. Kunstmest heeft in de eerste plaats een negatief effect op de diversiteit van het bodemleven. Ten tweede worden planten geforceerd harder te groeien, hetgeen de natuurlijke weerstand niet ten goede komt. In de laatste plaats is de productie van kunstmest een enorme energieverslinder. Niet echt duurzaam dus.

Natuurlijke vijanden 

Door de combinatie van een maximale biodiversiteit en de biologische aanpak in de teelt, is het kweekveld van de Bierkreek zó ingericht, dat natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld bladluizen, trips en rupsen, vanzelf op de kwekerij verschijnen. Het uitzetten van natuurlijke vijanden is dus niet nodig. We benutten het hele van nature aanwezige systeem van levensgemeenschappen voor de teelt van onze rozen. Gentechnologie hoort daar in onze beleving niet bij. Zie ook: ‘Eten en gegeten worden’ en onze flyer over biodiversiteit. En voor diegenen die een sterke maag hebben, kijk en verwonder naar dit filmpje: ‘Body Invaders’.

 

Wanneer mag een roos biologisch genoemd worden? check het ‘groene blaadje’

De woorden ‘eco’, ‘bio’ en organic worden te pas en onpas gebruikt. Dit is verwarrend en kan  mensen totaal op het verkeerde been zetten. Hoe vaak horen we niet: “ja, maar die kweekt ook biologisch hoor, hij spuit alleen maar tegen onkruid”.
Vanuit ons oogpunt gezien, als producent, is het niet fair (het is eigenlijk zelfs strafbaar!) als producten onterecht als biologisch worden verkocht, terwijl die producent niet onder controle staat van Skal Biocontrole. Vraag/kijk dus naar het keurmerk, het ‘groene blaadje’om te bepalen of het om een echt biologisch product gaat! Je houdt anders jezelf ook nog voor de gek….

Bio, eco of organic: het zijn allemaal veelbelovende termen, maar hoe weet je of een product écht biologisch is? Alleen een product waarbij het groene blaadje op de verpakking staat, is daadwerkelijk en aantoonbaar biologisch.

Producten bevatten steeds meer claims en keurmerken op de verpakkingen, maar wie wil beweren dat zijn product biologisch is, moet onder controle staan van Skal Biocontrole. Er is maar één keurmerk waar wetgeving achter hangt en dat is het Europees biologisch keurmerk, op producten te herkennen aan het groene blaadje. In Nederland is Skal de enige onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De stichting doet dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Term biologisch is wettelijk beschermd
Het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term. Ook als op een product het woord bio, eko, eco of organic staat, moet het productieproces voldoen aan wettelijke voorschriften. De Europese overheid bepaalt de regels en de ruim 3600 Nederlandse gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na. Een bio-boer mag bijvoorbeeld geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het product moet gentechvrij zijn en de boer moet ondernemen met respect voor de dieren. Inspecteurs van Skal gaan na of deze en andere Europese regels worden nageleefd. Er zijn ook inspecteurs voor de verwerkende bedrijven, zoals de melkfabriek of slachterij. Daar gaan de inspecteurs onder andere na of er geen chemisch-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen aan de producten worden toegevoegd.

Hele productieketen moet aan de eisen voldoen
Consumenten kunnen erop vertrouwen dat van producten waarop het biologisch

keurmerk staat afgebeeld, de hele keten is gecontroleerd. De hele keten van het zaaigoed tot aan het eindproduct staat onder controle. De inspecteurs van Skal nemen bijvoorbeeld ook transacties tussen bedrijven onder de loep; die moeten op elkaar aansluiten.

Geplande en onaangekondigde inspecties
Wat houdt die handhaving in? Volgens de Europese regelgeving moet elk bedrijf minimaal één keer per jaar bezocht worden. Dit zijn inspecties waar een afspraak voor ingepland wordt. Daarnaast worden bedrijven onaangekondigd gecontroleerd. Als er bijvoorbeeld ergens schaarste in de markt ontstaat, wordt daar extra geïnspecteerd om vast te stellen of de regels niet overtreden worden om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een enorme groei in de vraag naar quinoa en spelt. Het kan ook zijn dat het weer bepaalde risico’s voor sommige teelten meebrengt. Dan worden de bijbehorende productieprocessen ook extra gecontroleerd op het gebruik van chemische gewasbeschermers bijvoorbeeld.

Weinig misstanden in de biologische sector
Het aantal misstanden in de biologische sector valt mee. De naleving is juist relatief hoog. Dat komt omdat consumenten bereid zijn om voor de meerwaarde van een biologisch product te betalen als ze er op kunnen vertrouwen dat het ook echt biologisch is. Als één bedrijf de fout in gaat, komt de hele sector in een slecht daglicht te staan. Voorlopig kiezen steeds meer consumenten voor biologische producten. De biologische productie in Nederland neemt nog altijd toe. De groei in aantallen inspecties ook . Oftewel, met een groen blaadje op de verpakking weet je zeker dat het goed zit!

www.skal.nl

Wat is duurzaam?

Hetzelfde geldt voor het woord ‘duurzaam’ of ‘duurzame ontwikkeling’. De echte betekenis van het woord ‘duurzaam’, zoals dit is bedoeld, is door de VN-commissie Brundtland in 1987 omschreven in het Brundtland-rapport Our common future:

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

De Bierkreek staat midden in de maatschappij en combineert biologische aanpak met ecologische, duurzame, landschappelijke, sociale en economische uitgangspunten.

Duurzaamheid gaat hand in hand met zorg voor de mensen en de natuur om ons heen. We vinden het prettig als u meedenkt en ons ook waakzaam houdt. We hopen zo ons steentje bij te dragen.

CO2 neutraal en plastic potten?

Het hele teelttraject van onze tuinrozen, van bron tot eind, bekijken we door een duurzame bril: grondstoffen, materialen, transport, toeleveranciers en afnemers. Onze rozen worden CO2 neutraal geproduceerd. Waarom dan toch die fel gekleurde plastic potten en geen potten van natuurlijk materiaal? Heel simpel: van bron tot eind, hebben wij berekend dat het hergebruik van onze potten duurzamer is dan iedere andere vorm van natuurlijk materiaal dat op dit moment beschikbaar is.
Onze gekleurde plastic potten komen uit Frankrijk. Het fabricageproces is dusdanig, dat de milieubelasting minimaal is. Ze worden gemaakt van hergebruikt plastic. Op dit moment herbruiken we zelf 1/3 van onze potten. In het inzamelproces voor het recyclen van plastic, blijken deze gekleurde potten eenvoudiger te scheiden van ander afval, dan zwarte potten. En, zwarte potten zijn door hun samenstelling niet recylkerbaar, onze gekleurde wel! Uiteraard volgen wij de nieuwe ontwikkelingen rond fabricage van potten met natuurlijk materiaal op de voet, en houden ons van harte aanbevolen voor de eerste fabrikant die met een rozenpot komt die voldoet aan al onze kwaliteitseisen!

Water opvangen en hergebruiken

De Bierkreek vangt regenwater op in het waterrijke herfst- en winterseizoen in een eigen waterbassin. Het waterbassin is ‘ingepakt’ in een uitgegroeide streekeigen Zeeuwse haag van inheemse bomen en struiken en is van ver af niet te zien in het landschap. Zo heeft zij een waterbuffer voor het droge zomerseizoen. Met het regenwater worden de rozen in pot extra beregend. Deze rozen staan op een eigen veld dat rechtstreeks in contact staat met dit waterreservoir. Al het water dat niet wordt opgenomen door de planten, wordt teruggepompt naar dit waterbassin. Hiermee wordt voorkomen dat overtollige voedingsstoffen uitspoelen en in het water en de bodem terecht komen en het bodem- en waterleven verstoren. En zo wordt ook de onttrekking van grondwater voorkomen. Door het gesloten systeem gaat geen druppel water verloren. Klimaatbestendig toch?

Geurende en smaakvolle rozenbloemen en bottels

Omdat wij gegarandeerd biologisch kweken, zijn alle delen van onze rozenplanten geschikt om te eten! Wat blijkt? De verschillende rozenbloemen en bottels smaken allemaal verschillend. Sinds een paar jaar testen we al onze rozen op geur en smaak! Smaken verschillen, maar wij kunnen u precies vertellen welke soorten eruit springen en kunnen u adviseren welke soorten geschikt zijn om bijvoorbeeld jam, siroop of rozenijs te maken. En zijn sommige soorten niet zozeer om op te eten, maar zijn ze uitermate geschikt om mee te bloemschikken.