keverbank tussen de rozen

Afgelopen jaar heeft de Bierkreek een “keverbank” aangelegd. Een fenomeen waar in Engeland mee is gestart (‘daar heet het beetlebank en daar is de Nederlandse naam van afgeleid), om de patyrijs te ondersteunen. Inmiddels zijn ook in Nederland keverbanken aangelegd op verschillende akkerbouwbedrijven.

De Bierkreek is de eerste die het in de sierteelt toepast: reden genoeg voor mevrouw Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland om de keverbank coronaproef maar feestelijk te openen. Ze deed dat door het planten van, hoe kan het ook anders, één van onze autochtone inheemse rozenstruiken op de keverbank. 

De keverbank, midden op onze kwekerij gelegen, is door Luuk ‘omhoog’ geploegd. Er ligt nu een 140 meter lange, drie meter brede en 70 centimeter verhoging. Er groeien wilde kruiden, grassen, afgewisseld met stukken kale grond. Naast de keverbank ligt nog eens een strook van 3 meter die regelmatig kaal gemaakt wordt. Daarnaast een met bloemenmengsel ingezaaid blok.

In de eerste instantie biedt de keverbank plaats aan heel veel insecten die in een nattere periode een drogere plek vinden, maar hun voedsel vooral weer tussen de rozen vandaan halen. Heel veel kevers of de larven ervan, eten insecten die bijvoorbeeld rozenknoppen eten. Overigens zijn de kevers op hun beurt weer voedsel voor heel veel vogelsoorten, zoals de patrijs

Daarnaast heeft de Bierkreek als extra maatregel de keverbank ook ingezaaid met voedselplanten voor de zeldzame zomertortel. Die eet onder andere graag duivenkervel. Er zaten dit jaar twee broedparen op de kwekerij: één paar is tot broeden gekomen. 

Zie ook onze eerdere blogs over de keverbank:

de opening

aanleg deel II

aanleg deel I

Brenda Horstra opent keverbank op eerste sierteelbedrijf in Nederland
… een duinroosje geplant (inheems, van autochtone herkomst …
Tagged , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *