Keverbank – aanleg deel I

Afgelopen zaterdag hebben Luuk en Marianne een start gemaakt met de aanleg van een ‘keverbank’. Een hoger gelegen rug tussen de kweekvelden, die een eldorado gaat zijn voor onder andere kevers omdat deze warmer en droger is dan zijn omgeving. We hopen dat vele soorten insecten en andere bodemdieren zoals loopkevers (wellicht zandbijen, patrijs!) zich hier thuis gaan voelen. En op die manier als natuurlijke plaagbestrijders direct aanwezig zijn op ons kweekveld met rozen.