Biodiversiteit en duurzaamheid

Het belang van biodiversiteit en duurzaamheid

Verenigde Naties – duurzame ontwikkelingsdoelen

Alle landen van de Verenigde Naties gezamenlijk, hebben in 2015, 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) geformuleerd en zichzelf opgelegd om deze te behalen. Het aanpakken van klimaatverandering (SDG 13), het beschermen van zeeën en oceanen (SDG 14) en het behoud en herstel van ecosystemen (SDG 15) zijn voorwaardelijk voor alle andere doelen. Men is ervan doordrongen, dat wanneer deze doelen niet worden behaald, alle andere ook geen kans hebben.

Meer lezen: https://www.sdgnederland.nl/nieuws/blog/zonder-de-natuur-lukt-het-niet/

Nederland – Deltaplan biodiversiteitsherstel

In Nederland worden de duurzame ontwikkelingsdoelen uitgewerkt in het programma Natuurlijk Kapitaal en het platform Samen voor biodiversiteit. Dit platform werkt sinds eind 2017 aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

De Bierkreek is supporter van het Deltaplan.
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/supporters/

Lees meer: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/ en https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel.pdf

Betekenis voor bedrijven

Om in 2025 de omslag naar een nieuwe economie te bereiken, moet het vanzelfsprekend worden dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in het behoud van biodiversiteit. Dat betekent dat ondernemers zich snel bewust moeten worden van de invloed van hun bedrijf op ecosystemen. En ieder bedrijf heeft een verantwoordelijkheid om zijn impact op natuur en biodiversiteit te verminderen en waar mogelijk te herstellen.
MVO Nederland heeft dit als punt 6 op haar Nieuwe Business Agenda 2019 gezet: ‘een kwetterende lente”.

Lees meer: https://www.mvonederland.nl/de-nieuwe-business-agenda-2019/