hybrid setipoda

jaarrond verzending van biologische rozen

Rosa setipoda is een wilde roos uit Azië afkomstig die in een aantal kruisingen gebruikt is als stamvader of moeder.
Rudolph Geschwind was zo een breeder, zijn ‘Erinnerung an Brod’ is een typische setipoda hybride.