Species: native in the Nehterlands and Flanders

jaarrond verzending van biologische rozen

In deze categorie vallen alle inheemse autochtone rozen. Autochtoon wil zeggen dat ze gezaaid zijn met zaad van door Staatsbosbeheer geselecteerde zaadopstanden. Genetisch zijn deze soorten sinds de laatste ijstijd in Nederland. Ze dragen van alle rozen die u kunt planten het meest bij aan de biodiversiteit